„Jedz tłusto i bądź zdrowy”

Jestem świeżo po lekturze książki “Jedz tłusto i bądź zdrowy”- według mnie obowiązkowa lektora, żeby się zapoznać z faktami na temat tłuszczu w jedzeniu i samemu zadecydować o jego udziale w jadłospisie…

Przytoczę najciekawsze jak dla mnie cytaty z badań zawartych w książce  (w produktach zwierzęcych występują głównie tłuszcze nasycone, natomiast w produktach roślinnych tłuszcze nienasycone) :

W Północnej Dakocie (USA), konfrontując szczegóły diety osób dotkniętych zawałem serca z dietą osób zdrowych, nie zauważono znaczących różnic, jeśli chodzi o spożycie tłuszczów nasyconych, wielonienasyconych i kalorii.”

Inne badania przeprowadzono wśród hinduskiej emigracji w Kenii. Wzięto pod uwagę Hindusów pochodzących z Gujaratu, przestrzegających diety mleczno-jajeczno-wegetariańskiej oraz Hindusów- Muzułmanów pochodzących z Punjabu, spożywających jajka i mięso, pijących podwójną ilość mleka i nie spożywających warzyw. Jak widać emigranci z Gujaratu nieświadomie odżywiali się zgodnie z hasłami kampanii antycholesterolowej.  W obydwu grupach wskaźnik śmiertelności z powodu patologii serca był jednakowy.”

W Izraelu zanotowano także, iż przy niskim spożyciu cholesterolu częstość występowania zawału serca jest stosunkowo wysoka.”

U kobiet w okresie menopauzy wzrost spożycia tłuszczów nasyconych ogranicza postęp miażdżycy naczyń wieńcowych, spożycie węglowodanów zaś przyspiesza jej rozwój.”

Badania, które miały na celu porównanie wegetarian i niewegetarian, skończyły się sprzecznymi wynikami. Jednak ogólnie mówiąc, nie znaleziono znaczących różnic, jeśli chodzi o występowanie ryzyka sercowo-naczyniowego”.

W pewnym badaniu przeprowadzonym w Australii wzięto pod uwagę matki z dziećmi. Na podstawie poziomów cholesterolu uczestników podzielono na trzy grupy: o niskich, średnich i wysokich poziomach. Badacze szczegółówo analizowali przyzwyczajenia żywieniowe uczestników i stwierdzili, że nie ma żadnych znaczących różnic w ich dietach. Innymi słowy, dietą, a co za tym idzie ewentualne spożywane tłuszcze nie miały żadnego wpływu na poziomy cholesterolu.”

Dwie trzecie populacji ludzi nie wykazuje zmian w poziomie cholesterolu w następstwie spożycia cholesterolu wraz z pokarmem.”

Wśród osób o wysokich wartościach cholesterolu i umierających na zawał jest spora liczba dotkniętych też i innymi chorobami chronicznymi, które mogłyby być rzeczywistymi przyczynami zawałów serca. Na przykład, diabetycy mają często wysoki poziom cholesterolu, a także wysoki wskaźnik umieralności na zawał.”

W 1936 r. patolog Kurt Lande i biochemik Warren Sperry z Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu w Nowym Jorku przebadali sporą grupę osób, ofiar gruntowanej śmierci. Ku swojemu zdziwieniu nie znaleźli żadnej korelacji między wartościami cholesterolu we krwi, a stopniem zaawansowania miażdżycy.”

Badania w Anglii przeprowadzone w 1973 r. były pierwszymi, które wzięły pod uwagę związek między niskim poziomem cholesterolu a chorobami. Częstość występowania nowotworów była większa wśród osób z niskimi wartościami cholesterolu niż w śród osób o wyższych wartościach.”

Badanie Framingham wykazało, iż na każdy miligram obniżonej wartości cholesterolu występuje 11-procentowy wzrost przypadków śmierci z powodu chorób wieńcowych i innych.”

Niskie wartości cholesterolu są wiązane ze zwiększoną agresywnością rozpowszechnioną wśród osób młodych.”

Wysoki poziom cholesterolu u osób starszych zmniejsza ryzyko wystąpienia demencji starczej.”

W czasie jednego z największych badań europejskich “European Health Monitoring and Promotion Programme” niektórzy badacze austriaccy obserwowali na przeszrzeni 15 lat, między rokiem 1985 i 1999, 149 000 kobiet i mężczyzn w wieku od 20 do 95 lat. Wyniki badań wykazały, że niskie poziomy cholesterolu, poniżej 180 mg/dl, były związane ze wzrostem śmiertelności ogólnej, niezależnie od jej przyczyny.”

Jedno z badań opublikowanych w czasopiśmie “Pediatrics” w 1999 r. wykazało, że rodzaj pokarmu spożytego przez dzieci na śniadanie i w południe wpływa na ich preferencje pokarmowe w ciągu pozostałej części dnia. Jeśli rankiem otrzymają słodkie pieczywo, herbatniki, słodzone płatki zbożowe i inne węglowodany, będą o nie prosić w ciągu całego dnia.”

W jednym z badań otyli jego uczestnicy przestrzegali diety bardzo ubogiej w węglowodany (najwyżej 25 g dziennie) z dowolną ilością zjadanych tłuszczów. W przeciągu 6 miesięcy nie tylko stracili średnio 9,6 kg masy ciała, ale też zaobserwowali u nich drastyczny spadek poziomu trójglicerydów (-40%) i zrost wartości cholesterolu HDL (+ 7%). Ku zdziwieniu autorów badania okazało się, że dieta bogata w tłuszcze normalizuje obraz tłuszczów we krwi.”

W pewnym badaniu diabetycy przestrzegali diety z ograniczoną ilością węglowodanów, a tłuszcze i białka spożywali do woli. Zaobserwowali, że pacjenci spontanicznie zmniejszyli ilość spożywanych kalorii. PO wyłączeniu większości węglowodanów z diety zmniejszył się również apetyt. Oprócz tego zanotowano spadek wagi ciała, obniżenie poziomu glikemii, zwiększenie wrażliwości na insulinę, zmniejszenie wartości cholesterolu i trójglicerydów. Wielu pacjentów zmniejszyło ilości przyjmowanych leków.”

 

 

Jeśli ktoś chciałby źródła tych cytatów- konkretne artykuły i publikacje, z których pochodzą te cytaty zapraszam do kontaktu- z przyjemnością je udostępnię.

Leave a Reply