06 Cze

Sauna cz. II

Oddziaływanie zabiegu sauny na organizm: Odczyn na bodziec cieplny przebiega dwufazowo. W pierwszej fazie występuje reakcja wydalania nadmiaru ciepła i obfite pocenie. Odczyn ten utrzymuje się przez cały okres pobytu
25 Maj

Sauna cz. I

„Z sauny może korzystać każdy, kto potrafi do niej dojść” /Powiedzenie fińskie/ Z sauny za namową kardiologa korzystam regularnie od ponad 7 lat. Na początku kąpieli tych zażywałam głównie z