Rozluźnianie karku

W dzisiejszych czasach większość osób ma problemy ze zbyt spiętymi, przykurczonymi mięśniami karku (głównie górny akton czworobocznego, dźwigacz łopatki oraz mostkowo-sutkowo-obojczykowy). Przyczyn takiej sytuacji należy się doszukiwać w nieprawidłowej postawie, szczególnie podczas pracy przy komputerze, większość osób w takiej sytuacji nieprawidłowo ustawia głowę, która powinna zostać na przedłużeniu kręgosłupa. Tymczasem siedząc przy komputerze najczęściej wychylamy…